Open Contact Club Knokke

Wat is OCC Knokke

Wij zijn een feitelijke vereniging, als ongebonden erkend door de Cultuurraad, een gezelschap zonder lidmaatschapsvereisten of dito verplichtingen, zonder statuten, zonder bestuurlijke hi?rarchie. Zo van : wie komt is welkom, wie wegblijft heeft allicht ongelijk.

Wij zijn opgericht op 15 oktober 1985, ontstaan uit een uitdaging, namelijk een informele ontmoetingsplaats te bieden aan mensen -ingezetenen en aangespoelden -die elkaar niet kennen, hun eventuele vervreemding op te vangen.
Wij proberen dat te doen middels een maandelijkse gelegenheid tot contact of kennismaking op een etentje met spreker of bij een ontspannende activiteit.

Let wel, wij zijn noch een serviceclub noch een relatiebureau.

De huistaal is Nederlands.

De behandelde onderwerpen bestrijken een ruim spectrum.?De sprekers komen uit velerlei disciplines : auteurs, wetenschappers, diplomaten, ambtenaren, officieren, gezagdragers, vrije beroepen.

Per kalenderjaar vragen wij een bijdrage van 40 € per persoon, op onze rekening (IBAN BE42 7370 4734 6854? – BIC KREDBEBB) over te schrijven in de loop van de maand december, zodat belangstellenden alle berichten ontvangen en een aanvullende ongevallenverzekering bij activiteiten genieten. Wie lid wordt vanaf het tweede halfjaar (september) betaalt nog 20 € lidgeld / persoon.

Wie over een en ander meer wenst te vernemen kan ons per mail contacteren via occknokkeheist@gmail.com.

U bent van harte welkom !

Goed om te weten:

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen en enkel te gebruiken in het kader van de goede werking van onze club.
Alle details hierover zijn opgenomen in de bijgevoegde “Privacyverklaring”.

Privacyverklaring (3)