Open Contact Club Knokke

De bijdrage van kunst tot duurzame ontwikkeling

Onze eerstvolgende activiteit gaat door op vrijdag 20 september 2019 in Hof ter Mude.
Prof. dr. Ingrid Molderez komt spreken over “De bijdrage van kunst tot duurzame ontwikkeling”. Duurzame ontwikkeling sijpelt langzaam maar zeker binnen in het bestaan van iedereen. Aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden wordt dieper ingegaan op hoe kunst ons uitdaagt om anders te kijken, te handelen en te zijn.
Voor meer details over deze lezing en ook over het verdere jaarprogramma kunt u bijgevoegde activiteitenkalender raadplegen.