Open Contact Club Knokke

Congo: het rijkste land ter wereld

Onze eerste activiteit van 2020 gaat door op vrijdag 17 januari 2020 in Hof ter Mude.
Peter Verlinden komt spreken over “Congo: het rijkste land ter wereld”.
Deze lezing handelt over de onmetelijke ondergrondse en ook bovengrondse rijkdommen van Congo, maar ook de over de oorlog van de afgelopen ruim twintig jaar in en om (Oost-)Congo, de oorzaken, de gevolgen, vanuit het perspectief van de verschillende betrokken groepen (mijnbouwers, rebellen, leger, overheidsambtenaren, vluchtelingen, bevolking).
Voor meer details over deze lezing en ook over het verdere jaarprogramma kunt u bijgevoegde activiteitenkalender raadplegen.