Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen en enkel te gebruiken in het kader van de goede werking van onze club.

Alle details hierover zijn opgenomen in de bijgevoegde “Privacyverklaring”.

Privacyverklaring (3)